Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Aktualność "PIT-11 tylko do 29 lutego!"

Informacje PIT-11 stanowią bazę dla dokonania rocznych rozliczeń z fiskusem dla najliczniejszej grupy podatników, w skład której wchodzą m.in. pracownicy i zleceniobiorcy. Jednostkami, w gestii których leży sporządzanie wskazanych informacji i które najczęściej je sporządzają, są podmioty wymienione m.in. w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich zakłady pracy dokonujące wypłat m.in. ze stosunku pracy, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a ponadto dokonujący świadczeń z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 tej ustawy (m.in. umów o dzieło i zlecenia) oraz w art. 18 - czyli praw majątkowych. Płatnicy mają obowiązek sporządzić PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

Informacja PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jest sporządzana w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest podatnikowi, a drugi urzędowi skarbowemu. Natomiast trzeci egzemplarz pozostaje u płatnika. W PIT-11 płatnik wykazuje wysokość przychodów uzyskanych przez podatnika z poszczególnych źródeł, zastosowane w trakcie roku koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek dochodowy pobrane w tym okresie. Musi w nim również wykazać pobrane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (te ostatnie w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Należy jednak zwrócić uwagę, że w PIT-11 nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Trzeba również pamiętać, iż we wskazanym na wstępie terminie płatnicy zobowiązani są do sporządzenia i przekazania rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 oraz informacji PIT-8C oraz IFT-1R.


(Gazeta Podatkowa nr 13 (845) z dnia 13.02.2012)


DATA PUBLIKACJI: 2012-02-16 » Pozostałe aktualności
} Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia