Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników
Podstawa prawna: Dz.U.2008.50.291 , , Obowiazuje od 2012-01-01 do 2012-03-31
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w 2012 r.
Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:
  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika
  • jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Za każdego ubezpieczonego opłaca się miesięczną składkę w równej wysokości:

Składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie odjednej osoby wynosi w:
I kwartale 2012 r.42 zł

W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczenia jakim jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci w skutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury i renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W tym przypadku za ubezpieczonego opłaca się 1/3 składki określonej w tabeli powyżej.

Podstawa prawna:
  •  ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia